Udgivet i Skriv en kommentar

Læs i Information hvordan “Børnelitteratur udfordrer den nationale fortælling om krig” – med “Det skjulte kort” som eksempel.

Nye synsvinkler på krig

“Tyskerpigerne, østfrontsfrivillige og uledsagede flygtningebørn dukkede i mange tilfælde op i børnelitteraturen, før andre dele af offentligheden så i den retning. Børnelitteraturens blik på fortiden ser nutiden i øjnene.” Sådan lyder indledningen til Anita Brask Rasmussens artikel om krig set gennem bu-litteraturens øjne – bygget på analyser og indblik fra Anna Karlskov Skyggebjerg. Artiklen kan nu læses online – og jeg er glad for, at min bog “Det skjulte kort” bliver brugt som et af eksemplerne på danske børnebøger, der beretter om krig på en ny måde.
Det_skjulte_kort

Leave a Reply