Udgivet i Skriv en kommentar

Rapport til Statens Kunstråd, Litteraturudvalget – ifbm. den interaktive billedbog “Miki”

app icon 152 pixI 2012 fik jeg og Lars Gabel en idé om at udvikle en interaktiv billedbog. Vi søgte Kunstrådet om støtte til projektet. Ansøgningen gik igennem. Nedenfor kan interesserede læse vores rapport til Kunstrådet. Jeg tænker, rapporten kan være interessant for andre som ønsker at lave en interaktiv billedbog – både hvad angår vores tekniske overvejelser, vores budget, og mine overvejelser omkring selve projektets realisering.

Statens Kunstråd, De generelle midler, j.nr. KLF10.2012-0487

”Ebog med animationer og lyd”, Tilskud: 50.000,00 kr.

Morten Dürr

Til Kunstrådets Litteraturudvalg.

Vi (Morten Dürr og Lars Gabel) modtog i 2012 et bevilling som støtte til produktion af en ebog med animationer, lyd og interaktivitet. Bogen er nu færdig. Det blev en app til ipad. Det færdige resultatet ligger nu på Apple AppStore, under følgende link:

https://itunes.apple.com/dk/app/miki/id763473165?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Videoer fra bogen kan findes her:

https://www.youtube.com/channel/UCxd1tL4ef_095b6f0WgajLQ

Billeder fra bogen kan findes her:

http://mortendurr.com/2013/12/03/min-forste-interaktive-billedbog-er-udkommet-miki-kan-nu-fas-pa-app-store-til-7-kroner/

Projektets udgangspunkt:

Lars Gabel og jeg var interesserede i at skabe en beriget ebog med animationer, lyde og interaktive elementer. Vi forestillede os en bog i epub-format, og på ansøgningstidspunktet var der store forhåbninger til det netop vedtagne epub3 format. Det britiske produktionsselskab Yudu Media var meget langt fremme med en “hyldevare” af javascript animationer, man kunne indsætte i epub3 ebøger – for en fast enhedspris. På den baggrund skrev vi et manuskript – optalte vores animationer og interaktive elementer, og nåede frem til et budget, som følger:

Lars Gabel: Billeder, redigering, projektstyring, historie: 30.000 kr.

Morten Dürr: Tekst, redigering, projektstyring, regnskab: 30.000 kr.

Indlæsning af historie og lydeffekter i lydstudie (inkl. honorar til skuespiller): 6.000 kr.

Opsætning i Apple fikseret layout format: 2.000 kr.

Synkronisering af oplæsning og tekst i Apple fikseret layout: 2.000 kr.

Kodning af animationer i java script, omfang cirka 60 animationer – 5 per opslag: 20.000 kroner.

Vi fik bevilget 50.000 kroner fra Kunstrådet, og manglede dermed 40.000 kroner for at kunne realisere projektet. Samtidig, da vi så flere eksempler på dét, som Yudu kunne tilbyde, stod det klart, at deres løsning ganske enkelt ikke var god nok rent teknisk. Vi fravalgte derfor epub3-formatet, og vi fravalgte en arbejdsproces, hvor vi skulle samarbejde med en ekstern partner i et andet land.

Projektets realisering:

På grund af vores begrænsede budget, begyndte vi derfor at undersøge muligheden for at løse de tekniske udfordringer selv. Vi fandt frem til programmet Demibooks Composer Pro. En app til ipad, hvor man selv – som ikke-programmør – kan programmere en app ved hjælp af logiske kommandoer. Da vi valgte Demibooks Composer Pro som platform, stod det også klart, at produktionens slutresultat ville blive en app til ipad.

Resultatet foreligger nu. Demibooks Composer Pro har indfriet vores forventninger om, at man som forfatter/illustrator team kan arbejde med en beriget/interaktiv ebog uden at have en programmørs forudsætninger. Ved at skære den eksterne programmør bort har vi fået et mere letbenet produktionsbudget. Det har også betydet, at vi har kunne skrive/illustrere/tilrettelægge historien direkte til mediet – en ipad app, uden at skulle konsultere en konsulent vedrørende de tekniske muligheder og begrænsninger.

Demibooks Composer Pro har dog visse absolutte begrænsninger. Den største er, at hele konceptet er rettet mod at præsentere en serie af “sideopslag” – nøjagtig som i en trykt bog. En app produceret på denne platform kan således ikke realisere en rumlig verden, som man kan gå på udforskning i – som i et computerspil. Denne begrænsning har vi dog valgt at acceptere. Personligt opfatter jeg sideopslaget som en oplagt ramme for en fortælling: Opslaget er godt, fordi det står i et naturligt forhold til vores begrebsapparat. Det er velkendt og let at overskue. Indenfor rammerne af et sideopslag kan man være kreativ på en ny måde, når opslaget pludselig rummer interaktive elementer.

Vi har eksempelvis arbejdet med følgende:

Opslaget brydes – “går i stykker”. Tryk på Miki og han falder ud af opslaget. Hvor blev han af?

Overraskelsesmomenter. Ulvens skygge. Ørnens tilsynekomst.

Abstrakte flader som pludselig giver mening – flader af hvidt, gråt og blåligt bliver pludselig et udstrakt landskab, når Mikis røde fodspor dukker op.

Leg – Stormen griber Miki, læseren tager fat i ham – slynger ham rundt i stormen.

Udgangsbilledet forandres til nyt billede – træerne i skoven danner en ny symmetrisk enhed, når man trykker på træerne.

Kausalitet. Miki kan ikke komme over floden, før isen trylles frem.

Dimensionerne i billedet udfordres – de fjerne blinkende stjernerne bliver nære, små objekter, som kan varme Miki.

Skønt Demibooks Composer Pro således lægger op til en app, der ligner en almindelig bog, føler jeg langt fra, at de kreative muligheder bliver hæmmet af dette.

Som nævnt tidligere fik valget af Demibooks Composer Pro også en positiv betydning for vores produktionsbudget, vi endte på følgende:

Lyd, effekter, indlæsning, studie: 5.898 kr.
Software og liscenser: 2.377 kr.
*Honorar forfatter: tekst, projektstyring, programmering: 20.863 kr.
*Honorar illustrator, projektstyring, illustrationer: 20.863 kr.

I alt kr. 50.000.

*(i en ideel verden ville dette beløb være højere, da vi langt fra har fået dækket vores timeindsats.)

Det ses dermed, at vi ikke har anvist en særlig stor del af budgettet til eksterne leverandører – netop fordi vi har kunne programmere app’en selv. Den største post i regnskabet er honorar til os, ophavsmændene, hvilket også afspejler et højt tidsforbrug til projektet. Lars Gabel har leveret 144 billedelementer til app’en. Tiden jeg har brugt på programmering har været strukket ud over flere måneder – hvor også andre projekter skulle passes.

Konklusion:

Den tekniske barriere, som har hindret danske forfatter og illustratorer i at lave egne billedbogsapps – er nu faldet – hvis man gør brug af redskaber som Demibooks Composer Pro. Tilbage står det problem, at det tager lang tid, at realisere projektet fra start til slut.

Med Demibooks Composer Pro er det absolut muligt, at producere en interaktiv billedbog uden at skulle rejse flere hundredetusinde kroner for at honorere eksterne leverandører. Alligevel er projektet mere bekosteligt at realisere, end et normalt bogprojekt er. For et forfatter/illustrator team kræver det langt mere tid, og langt mere teknisk viden (trods alt), at realisere projektet. Tid som skal modregnes andre (betalte) opgaver.

I den oprindelige henvendelse til Kunstrådet anførte vi en motivation for ansøgningen:

“Skal man udnytte de digitale muligheder i ebogen fuldt ud, skal (denne) arbejdsproces(sen) revideres. Ebogen opstår i dag som konsekvens af papirbogen. Konverteringen til ebog sker som en eftertanke, et problem, der skal løses. Vi ønsker at vende processen om. Vi vil udvikle værket til skærmen først, dernæst eventuelt til papir. Med ebogen er bogen er blevet software, og det stiller nye krav til skabelsesprocessen. Sådan et pilotprojekt er imidlertid ikke noget, som et forlag kan forventes at finansiere. Derfor ansøger vi om støtte til projektet.” 

Hvad angår arbejdsprocessen, er projektets mission lykkedes. Vi har realiseret det digitale værk på et stramt budget. Senere er historien blevet omskrevet, så den passer til rammerne af en papirbog. Det manuskript ligger nu til overvejelse hos et forlag.

Hvad angår finansiering og evt. samarbejde med forlag omkring den digitale produktion  – her er problematikken uløst. Skønt vi valgte en softwareplatform, som sparede ekstern programmering, blev arbejdsbyrden desto meget større for os selv. Kan et dansk forlag finansiere sådan en proces? Til en almindelig børnebog yder forlaget et forskud på 8.000 – 14.000 kroner – på grundlag af et stort set færdigt manuskript. Et dansk forlag kan næppe yde 50.000 – 75.000 kroner i forskud til en app. Skønt det er et uhyre lavt beløb for en interaktiv digital multimedieproduktion – er det et højt beløb i den danske (børne)bogbranche.

Ipad app – fremtiden for billedbøger?

Den danske billedbog er i dyb krise. Oplagstallene er nu så beskedne, at billedbøger udgives mest af alt som prestigeprojekter – a la lyrik. En billedbog sælger typisk 200 – 600 eksemplarer. Vores eksempel med “Miki” viser, at det kan lade sig gøre at producere en app på et lavt budget, og at den slags projekter sandsynligvis kan være med til at understøtte danske billedbøger som genre, både digitalt og i print.

Morten Dürr – 12. december 2013

Leave a Reply